Products Services SupportCompany
AnGiang - Giới Thiệu

Với AnGiang, bạn có thể đánh tiếng Việt dễ như đếm 1, 2, 3!

AnGiang giúp bạn đánh (gõ) chữ Việt mà không cần phải biết cách sử dụng phương pháp để đánh mẫu tự tiếng Việt như là Telex, VNI hoặc là VIQR.

AnGiang cung cấp một đặc điểm phong phú để cho đánh nhanh hơn là Chữ Viết Tắt Rồi Khai Triển và Chữ Hay Dùng.

AnGiang cũng có cung cấp những chỉ thị gài trong cho phép bạn thay đỗi một phần của thiết lập AnGiang trong lúc bạn đang đánh chữ.

AnGiang được dùng với Notepad, WordPad, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Yahoo! Messenger 7.0, MSN Messenger 7.0, Internet Explorer.

AnGiang bắt đầu với tiếng Anh là ngôn ngữ mặc định cho Giao Diện Người Dùng. Nhưng bạn có thể thay đỗi qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt bất cứ khi nào bạn ưa thích.

Thể diện của cửa sổ bật lên ở trên Windows Desktop có thể thay đỗi bằng cách thay đỗi thiết lập phông và thiết lập màu.


Home | Contact Us | Privacy