Products Services SupportCompany
AnGiang - FAQ

Tại sao cửa sổ bật lên không thả nỗi theo vị trí của dấu đánh chữ lúc tôi đánh chữ mặc dù thiết lập Đậu Vào không được đánh dấu kiểm?

Trong một vài trường hợp hiếm có, ứng dụng Windows đang được dùng với AnGiang có chứa đựng một cửa sổ hoặc là điều khiển chuyên biệt mà không thực hiện đầy đủ, AnGiang sẽ đậu cửa sổ bật lên tại góc bên phải phía dưới mặc dù thiết lập Đậu Vào không được đánh dấu kiểm.

Cái gì là giá cả cởi mở?

Giá cả cởi mở là giá cả mà người tiêu thụ bằng lòng trả cho một sản phẩm. Người tiêu thụ đó có đủ khả năng mua được và tin tưởng rằng sản phẩm đó đem lại lợi ích cho người dùng.


Home | Contact Us | Privacy